Irak Kralı Faysal Ankara’da

06/07/1931

Irak Kralı Faysal, 30 Haziran 1930’da Büyük Britanya ile özerklik antlaşmasını imzaladıktan kısa bir süre sonra, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla Ankara’ya geldi. 6 Temmuz 1931 günü Ankara’ya ulaşan Kral Faysal’ı istasyonda Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa karşıladı. Faysal bin Hüseyin, I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında gelişen Arap milliyetçiliğinin önderlerindendi. İngilizlerle kurduğu yakın ilişkiyi kullanarak bölgede bir denge siyaseti oluşturan Faysal, 1921 Ağustos’unda İngiliz mandası altındaki Irak’ta kral ilan edildi. Ülkeyi oluşturan çeşitli etnik ve dini gruplara karşı ılımlı bir yönetim gösteren Faysal, 1930 yılında Irak’ı bağımsızlığına kavuşturdu. Kral Faysal’ın Türkiye’yi ziyareti 6 Temmuz’da Ankara’da başladı. Aynı akşam Mustafa Kemal Paşa, Kral şerefine Ankara Palas’ta bir ziyafet verdi. Gazi Mustafa Kemal, ziyafette yaptığı konuşmada şunları söyledi: Bütün gayretlerini barış içinde gelişmeye adayan, komşularıyla ve dünyanın bütün milletleriyle karşılıklı samimiyet ve eşitlik esasları dahilinde iyi geçinmeyi ilke edinen Cumhuriyet Hükümeti, Irak’ın gittikçe artan bir yükselme ile huzur içinde mesut ve refah içinde olmasını ilgi ile takip ve temenni etmektedir. Milletler arasındaki bağların ve ilgilerin gelişmesinde pek önemli olan ve tarihin seyrinde daima etkisini gösteren coğrafi, iktisadi sebeplerden başka, bugünkü karşılıklı menfaatleri ve dahili, harici barış ve sakinlik siyasetleri ve ilişkileri de Irak ile Türkiye’yi birbirine yaklaştırmakta ve daha çok dost yapmaktadır. 9 Temmuz’da İstanbul’a geçen Kral Faysal, 14 Temmuz günü Viyana’ya gitmek üzere şehirden ayrıldı.