İngiltere, Osmanlı gemilerine el koydu

03/08/1914

I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti, donanmasını güçlendirmek amacıyla İngiltere’ye irili ufaklı çok sayıda gemi siparişi vermişti. Başlangıç olarak, o günün parasıyla 4 milyon sterline iki dretnot ısmarlanmıştı. Bu güçlü savaş gemilerine Reşadiye ve Sultan Osman adları verilecekti. Sultan Osman gemisinin süvarisi, Hamidiye’nin efsanevi kahramanı Rauf Bey’di (Orbay). Gemilerin alınması için hazinede yeterli para olmadığından Donanma Cemiyeti tarafından geniş bir yardım kampanyası düzenlenmiş, bu amaçla öğrenciler bile seferber edilmişti. Bu şekilde gemilerin parası, kuruş kuruş halkın cebinden toplanmıştı. Fakat Avrupa’da artan gerilim nedeniyle İngiltere, gemileri teslim edip etmeme noktasında kararsızdı. Bahriye Nazırı Churchill, gemileri vermemenin diplomatik bir krize yol açacağını biliyordu, ancak söz konusu gemilerin gelecekte kendilerine karşı kullanılma olasılığından da rahatsızlık duyuyordu. Rauf Bey, 27 Temmuz 1914 günü Sultan Osman’ı teslim almak üzere Newcastle’a ulaştı. Fakat sadece bir gün sonra, Avusturya veliahtının Saraybosna’da öldürülmesiyle I. Dünya Savaşı patlak verdi. Bu durumda gemilerin teslimi de şüpheli hale geldi. Nitekim, 3 Ağustos 1914 günü, Sultan Osman için sancak çekme töreninin yapılmasına sadece saatler kala, İngiliz hükümeti gemiye el konulduğunu açıkladı. Bu durum Osmanlı hükümeti tarafından şiddetle protesto edilse de kimse oralı olmadı. Sultan Osman, adı “Agincourt” olarak değiştirilerek derhal İngiliz donanmasına katıldı. Reşadiye ise “Erin” adını aldı. Fakat geminin 22 Ağustos’ta yapılan denemesinde silahlarının çalışmadığı anlaşılınca, bir daha hiç kullanılmamak üzere yeniden kızağa çekildi.