İngilizlerle Ankara Antlaşması imzalandı

05/06/1926

Musul vilayeti, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti’nin bir parçasıydı. Ancak ateşkesten hemen sonra İngilizler, Musul’daki sivil Hıristiyanların tehdit altında olduğunu iddia ederek Türk birliklerinin Musul’dan çıkmasını istediler. Bölgedeki Ali İhsan Sabis Paşa bu isteği önce reddettiyse de, İstanbul hükümetinin talimatıyla 15 Kasım 1918’de kenti İngilizlere terk etti. Musul, Mondros’tan önce Osmanlı sınırları içerisinde yer aldığından, son Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarafından kabul edilen Misak-ı Milli’nin de sınırları içerisinde yer alıyordu. Dolayısıyla, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin hak talep ettiği bir bölgeydi. Hem güvenlik bakımından, hem de petrol varlığı nedeniyle büyük önem taşıyan Musul, Lozan Barış Konferansı’nın kilit noktalarından biri oldu. İngiltere ve Türkiye’nin bu konudaki ısrarı nedeniyle görüşmeler çıkmaza girince, konunun iki ülke arasında ayrıca ele alınmasına karar verildi. Fakat konferansın ardından 1924’te başlayan görüşmeler de sonuç vermedi. Bunun üzerine konu Milletler Cemiyeti’ne götürüldü; fakat İngiltere’nin siyasi ağırlığının etkisiyle cemiyet, Türkiye aleyhine karar verdi. Türkiye bu kararı kabul etmediğinden, Milletler Cemiyeti’nin tavsiyesiyle İngilizlerle görüşmeler yeniden başladı. Sonunda, 5 Haziran 1926’da Ankara Antlaşması’nın imzalanmasıyla sorun çözüme kavuşturuldu. Antlaşma ile Musul, İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakılıyor, Irak ise buna mukabil Musul’dan elde ettiği petrol gelirinin yüzde 10’unu 25 yıl süreyle Türkiye’ye vermeyi taahhüt ediyordu. Antlaşmayla, Türkiye-Irak sınırı çizildi. Ancak, Misak-ı Milli içinde yer alan bir toprak parçası kaybedildi.