İngilizler İstanbul’u fiilen işgal etti

16/03/1920

I. Dünya Savaşı’nın ardından Mondros Ateşkes Anlaşması ile önce Boğazlar silahsızlandırılmış, ardından Kasım 1918’de İtilaf Donanması İstanbul Boğazı’na demir atmıştı. Ancak İstanbul’un fiili işgali bundan yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 16 Mart 1920 günü başladı. O sabaha karşı İngiliz askerleri, Şehzadebaşı’ndaki karakolu basarak altı askeri şehit ettiler. İngilizler, şehrin her yanına astıkları afişlerle İstanbul’u almak gibi bir düşünceleri olmadığını, saltanatın yıkılmayacağını, ancak bu “geçici işgali” zorunlu gördüklerini söylüyorlardı. Afişlerde, “İttihatçılar, Türkiye’yi savaşa sürüklediler ve yenildiler. İttihatçı fikir güdenler, sözde milli bir teşkilat kurup yeniden savaş devri açtılar. Bunun için İstanbul geçici olarak işgal edilmektedir,” deniyordu. Bir başka deyişle işgalin gerekçesi, “İttihatçılık” yaftası vurulan milli kurtuluş hareketinin varlığıydı. İşgal, öğlene doğru telgrafla Ankara’daki Mustafa Kemal Paşa’ya bildirildi. Harbiye telgrafhanesinde bulunan Ali isimli kişinin gönderdiği telgraf ise, gelişmeleri anı anına şöyle aktarıyordu: Sabahleyin İngilizler bastı, altı kişi şehit oldu, on beşe yakın da yaralı var. Şimdi İngiliz erleri dolaşıyor. Şimdi, işte İngiliz erleri Harbiye Nezareti’ne giriyorlar. İşte içeri giriyorlar. Nizamiye kapısına. Teli kes! İngilizler buradadır. Mustafa Kemal, bu gelişmeler üzerine yabancı devlet temsilcilerine birer protesto mesajı gönderdi. Ardından, Türk milletine hitaben şu mesajı yayımladı: Bugün, İstanbul’u zorla işgal etmek suretiyle Osmanlı Devleti’nin yedi yüz senelik hayat ve hâkimiyetine son verildi. Yani, bugün Türk milleti, medeni kabiliyetinin, hayat ve istiklal hakkının ve bütün istikbalinin müdafaasına davet edildi.