İngiliz gazeteci Grace Ellison’la Türkiye üzerine

22/12/1922

Mustafa Kemal Paşa, 1922 Kasım’ının son günlerinde, Lozan Barış Konferansı başladıktan hemen sonra İngiliz gazeteci Grace M. Ellison’ın sorularını yanıtladı. Bu röportaj, 22 Aralık 1922 günü The Morning Post gazetesinde yayımlandı. Lozan Konferansı’ndan iyi sonuçlar çıkacağını düşünüyor musunuz? Tartışmalar ne kadar uzun ve ne ölçüde gecikmeli olursa olsun barış getireceğine hiç şüphe yoktur. Ne var ki daha uzun bekleyemeyiz. Büyük devletler, sonradan kabul etmek zorunda kalacakları gerçeği, yani uğrunda o kadar fedakârlık yaptığımız, son kanımıza kadar dövüştüğümüz özgürlüğümüzü bize tanımayan şartları kabullenmeyeceğimiz gerçeğini şimdiden anlamalıdır. Her yönden biz barış istiyoruz. Böylelikle, memleketi yeniden inşa için zaman bulmuş olacağız. Gazeteler Ankara’yı yabancılardan çekinmek ve kaba davranmakla suçluyorlar. Bu suçlama, propaganda amacıyla atılmıştır. Biz haklı ve akla uygun isteklerimiz için direniyorsak bu kabalık mı sayılmalıdır? Bizim yabancıları sevmeme suçlamasına verecek bir cevabımız yok. Boğazlar’ın senbestliği konusunda ne dersiniz? Lozan’daki delegelerin söylediği gibi, biz bir büyük devletin emrinde bağımsızlık değil, tam bir bağımsızlık istiyoruz. Bu bölgede çıkarları olan bütün devletlerle konuyu konuşmaya hazırız. İstanbul ve Marmara Denizi bize verilmedikçe böyle bir bağımsızlıktan söz edilemez… Bizim elde etmeye kararlı olduğumuz tam bağımsızlık idealimize meydan okuyacak kimse varsa, o kimse bu ülkümüzden ilham almış bütün Türkleri ortadan kaldırmak imkânlarını arayıp bulmalıdır.