“İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”

01/09/1922

30 Ağustos’ta gerçekleşen Dumlupınar Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı’nın seyrini tayin etmiş, zafer, büyük ölçüde kazanılmıştı. Ancak savaş henüz bitmemişti. Yenilgiye uğrayan Yunan ordusu, yaklaşık üç buçuk yıl önce işgali ilk başlattığı yere, İzmir’e çekilmişti. Anadolu’nun tamamen özgürlüğüne kavuşturulması için son adım olarak, işgalci askerlerin İzmir’den de çıkarılması gerekiyordu. Bu nedenle büyük zaferden iki gün sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül 1922 tarihinde çektiği bir telgrafla, savaşı tamamlamak üzere ordularına “Akdeniz’e” yürüme emrini şöyle veriyordu: Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları! Afyonkarahisar-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi’nde zalim ve mağrur bir ordunun asıl muharebe birliklerini inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necip milletimizin fedakârlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk milleti, istikbalinden emin olmaya haklıdır. Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin fikri güçlerini, kahramanlık ve vatanseverliğini, birbirleriyle yarışırcasına göstermeye devam eylemesini talep ederim. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!