İkinci Meclis Binası hizmete girdi

17/10/1924

1920 yılında Ankara’da ilk Meclis’i toplamak için uygun bir mekân aranırken, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kulüp binası olarak inşasına başlanmış, ancak imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamamış bir yapıda karar kılınmıştı. Meclis’in zamanında açılabilmesi için milli bir heyecan ve gayretle kısa zamanda hazır hale getirilen bu bina, sadece dokuz oda ve bir büyük salondan oluşan, küçük bir yapıydı. Birinci Meclis Binası, 18 Ekim 1924 tarihine kadar kullanıldı. Ancak Meclis’in artan ihtiyaçlarına artık cevap verememesi nedeniyle görevini, o tarihte İkinci Meclis Binası’na devretti. Mimar Vedat Bey’in (Tek) projesini yaptığı yeni bina da, ilki gibi Ulus semtindeydi. Esasen Atatürk’ün isteği üzerine milletvekilleri kulübü ve Halk Fırkası toplantı yeri olarak tasarlanmıştı. Bir bodrum katı üzerinde iki kattan oluşan binanın yapımına 1923’te başlandı. Yapının merkezinde Genel Kurul Salonu yer alıyordu. Bu salonda dinleyiciler için balkonlar ve localar da vardı. Üst katın tavanı, Osmanlı motifleriyle dekore edilmiş, dış cephe ise büyük bir giriş, köprü kemerleri ve saçaklarla süslenmişti. Atatürk ilke ve inkılâplarının gerçekleştirildiği, önemli kararların alındığı, uluslararası alanda Türkiye’nin etkinliğini artıran antlaşmaların yapıldığı ve çok partili sisteme geçişin sağlandığı bu önemli yapı, 36 yıl boyunca siyasi tarihimizde birçok önemli olaya tanıklık etti. 1961 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu anda hizmet verdiği yeni binasına taşındı. Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden İkinci Meclis Binası, günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılmaktadır.