İkinci İnönü Zaferi

01/04/1921

Yunanistan, 1921 başında Birinci İnönü Savaşı’nda uğradığı yenilginin ardından hem askerlerine moral kazandırmak, hem de Türk ordusunun daha fazla güçlenmesine engel olmak amacıyla Kütahya ve Eskişehir’i mutlaka ele geçirmek istiyordu. Böylece Ankara’nın yolu açılacak ve Sevr Antlaşması’nı Milli Hükümet’e kabul ettirmek mümkün olabilecekti. Takviye edilmiş Yunan kuvvetlerinin saldırısı 23 Mart’ta iki koldan başladı. Mirliva (Tuğgeneral) İsmet Paşa komutasındaki Türk birlikleri bu saldırıya şiddetle direndilerse de, ilk dört günde Yunan ordusunun ilerleyişine engel olamadılar. Sonunda iki ordu, 27 Mart sabahı İnönü mevkiinde bir kez daha karşı karşıya geldi. Şiddetli çarpışmalar 31 Mart akşamına kadar sürdü. İkinci İnönü Savaşı’nda Türk ordusu büyük güçlükler içinde, tüm ihtiyat kuvvetlerini de kullanarak, üstün bir kahramanlık sergiledi. Bunun neticesinde 31 Mart’ta düşman cephesinde kopmalar başladı ve genel bir taarruzla Yunan kuvvetlerine büyük kayıplar verdirildi. İsmet Paşa, 1 Nisan 1921 sabahı Metristepe’den çektiği telgrafla zaferi şöyle müjdeliyordu: Düşman, binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silâhlarımıza terk etmiştir. TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa ise, bu üstün başarı nedeniyle İsmet Paşa’ya şu ünlü telgrafı gönderdi: Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan, bugün en ücra noktalarına kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak hurdahaş oldu.