I. İnönü Muharebesi, Yunan taarruzuyla başladı

06/01/1921

1920 yılı sonuna gelindiğinde, Yunanistan’da Başbakan Venizelos seçimi kaybetmiş, İngilizlerin teşvikiyle Kral Konstantin iktidara gelmişti. Yeni yönetim, İtilaf Devletleri’nin güvenini kazanmak için askeri bir başarı arayışına girmişti. Diğer taraftan, Milli Mücadele’nin ilk günlerinde hizmetleri görülmüş olan Çerkes Ethem ve kardeşlerinin daha sonra merkezi otoriteyi tanımaz hale gelmesi, 1920 yılının son aylarında ayaklanma halini almış ve bunun üzerine TBMM’nin kararıyla teslim olması için üzerine kuvvet gönderilmişti. Türk kuvvetlerinin bu ayaklanmayla uğraşması, Yunan hükümetini Anadolu’da bir ileri harekâta girişmek için cesaretlendirmişti. Yunan ordusu, 6 Ocak 1921 sabahı Eskişehir yönünde iki kol halinde taarruza geçti. Yunanlılar üç günlük yürüyüşün ardından 9 Ocak günü İnönü mevzilerinin önüne geldiler. Asıl muharebe, 10 Ocak sabahı Yunanlıların taarruza geçmesiyle başladı. Türk birliklerine Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey (İnönü) komuta ediyordu. Meydana gelen şiddetli çarpışmalar sonucunda Yunan ilerleyişi durdurulduğu gibi, Yunan birlikleri 11 Ocak’ta geri çekilmek zorunda bırakıldı. Milli Kuvvetler’in ilk askeri başarısı olan I. İnönü Muharebesi, içeride ve dışarıda büyük yankı uyandırdı. Bu zafer, yeni Türk devletinin iç durumunu kuvvetlendirdiği gibi dıştaki itibarını da artırdı. Mustafa Kemal Paşa, bu savaştan sonra tuğgeneralliğe terfi ettirilen İsmet Bey’e gönderdiği tebrik telgrafında şöyle diyordu: Bu muvaffakiyetin mukaddes topraklarımızı düşman istilasından kâmilen kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı başlangıç olmasını Allah’tan dilerim...