“Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir”

22/04/1921

Mustafa Kemal Atatürk’ün en bilinen vecizelerinden biri, “Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir” sözüdür. Gazi, bu sözü, 22 Nisan 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü vesilesiyle Hâkimiyeti Milliye gazetesine verdiği bir beyanatta söylemişti. Ulusal bağımsızlığı, bireyin var olabilmesinin ön koşulu olarak gören Mustafa Kemal’in beyanatı şu şekildeydi: Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasını yakından bilenlerce bu aşkım malumdur. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut beka bulabilmesi, mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla mümkündür. Ben şahsen bu saydığım vasıflara çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim... İstiklal ve hürriyet aşığı milletler için, ıstırap anları ve o ıstırabın nedenleri, ibret alıp tetikte durmak için daima hatırlanmalıdır. İstiklal ve hürriyetlerinin her ne pahasına ve her ne karşılığında olursa olsun ihlal edilmesine ve zincire vurulmasına asla müsamaha etmemek, istiklal ve hürriyetlerini bütün manasıyla sağlam bulundurmak ve bunun için, icap ederse, son ferdinin son damla kanını akıtarak insanlık tarihini şanlı bir misalle süslemek: İşte istiklal ve hürriyetin hakiki mahiyetini, geniş manasını, yüksek kıymetini vicdanında idrak etmiş milletler için esas ve hayati prensip.