“Halk müreffeh, bağımsız ve zengin olmak istiyor”

04/12/1923

İstanbul halkının armağan olarak kendisine bir kılıç göndermesi üzerine Mustafa Kemal, Tercüman-ı Hakikat gazetesi muhabirine şu demeci verdi: Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet, bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için bolca kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. Gerektiğinde kurumlarımızı savunmak için lazım olanı yapmaya hazırız. Cumhuriyet, fikirlerin serbestliği taraftarıdır. Samimi ve yasal olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce saygındır. Yalnız muhaliflerimizin de insaflı olması lazımdır. Bu memleket, dünyada hiçbir milletin başına gelmeyen bir badireden yıkık-dökük kurtulmuştur. Zorlukla ancak canımızı kurtardık... Memleket baştan başa çoraktır. Hain düşman, taş taş üstünde bırakmamıştır. Bütün buraları imara mecburuz... Memleket mutlaka çağdaş, medeni ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu, hayat davasıdır. Bütün fedakârlığımızın semere vermesi buna bağlıdır... Halk ile çok temasım vardır. O saf kitle, bilmezsiniz ne kadar yenilenme taraftarıdır... Halk müreffeh, bağımsız, zengin olmak istiyor; komşularının refahını gördüğü halde, fakir olmak pek ağırdır. Gerici fikirler yetiştirenler belirli bir sınıfa arkalarını dayayabileceklerini zannediyorlar. Bu, kesinlikle yanlış bir düşüncedir, bir zandır. Gelişme yolumuzun önüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz. Yenilik vadisinde duracak değiliz. Dünya müthiş bir cereyanla ilerliyor. Biz bu ahengin haricinde kalabilir miyiz?