Gençlik, Ata’nın izinden yürümeye ant içti

13/11/1938

Atatürk’ün ölümünün ardından on binlerce genç, 13 Kasım 1938 günü Taksim’de Atatürk Anıtı’nın önünde toplanarak, Ulu Önder’in kurduğu Cumhuriyeti koruyacaklarına ant içtiler. Nadir Nadi, Ata’nın bir numaralı eseri saydığı gençliğin sergilediği kararlı ve vakur duruş hakkındaki gözlemlerini okurlarıyla şöyle paylaşıyordu: Taksim’deki Cumhuriyet Meydanı, dün içine sığmayan Türk gençliğinin ateşiyle, bir yanardağ kraterine benziyordu. Ebedi Şefimiz Atatürk’ün kendi eliyle yetiştirdiği çocukları orada, O’nun abidesi önünde, O’nun eserini yaşatmak azmiyle yüreklerinde taşıdıkları heyecanı haykırdılar… Gene binlerce ve binlerce ağızdan büyük, muhteşem bir yemin çıktı ve içindeki yüksek hakikati, yakıcı bir lav gibi ortalığa yaydı. “Biz, Türk gençliği, Atasının bıraktığı mirasa, O’nun Cumhuriyetine, O’nun inkılaplarına, O’nun kudretli ve kuvvetli rejimine daima sadık, toprağına kanımızı, istiklaline canımızı vermeye şerefimiz, gençliğimiz, namusumuz ve Türklüğümüz namına yüce abidenin önünde söz verip ant içiyoruz.” Dünkü vakur, vakur olduğu kadar da ateşli tezahüratta hazır bulunanlar şunu anlamışlardır ki, Atatürk’ü kaybetmiş olmanın en büyük tesellisini yalnız ve ancak Türk gençliğinde bulmak kabildir… İşte bütün millet iftihar içinde görüyor ki, Türk gençliğinde bu ateş vardır ve o, Atatürk inkılaplarının yılmaz bir bekçisi olmayı kendine ilk vazife bilmektedir.