Gazi, Türk Maarif Cemiyeti’ni himayesine aldı

04/02/1928

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, 1 Kasım 1925 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada ana babaları kız ve erkek çocuklarının tahsili için gösterdikleri çabadan dolayı takdir ediyor, fakat ülkedeki eğitim olanaklarının henüz arzulanan düzeyin çok uzağında olduğuna dikkat çekerek varlıklı vatandaşları eğitime destek olmaları için yardıma çağırıyordu. Türk Maarif Cemiyeti, bu temel vizyon doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde doğdu. Türk Maarif Cemiyeti’nin kuruculuğunu kabul eden 200’ü aşkın kişi, ilk toplantısını 31 Ocak 1928 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası binasında gerçekleştirdi. Bu toplantıda, 31 Ocak günü Türk Maarif Cemiyeti’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilirken, tavsiyelerini almak ve cemiyetin hamiliğini üstlenmesini rica etmek üzere Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya bir heyet gönderilmesine karar verildi. Mustafa Kemal, zaten cemiyetin kuruluşuyla ilgili gelişmeleri yakından izliyordu. Cumhurbaşkanı, cemiyeti temsilen Trabzon Milletvekili Hasan (Saka), İstanbul Milletvekili Nurettin Ali ve Erzurum Milletvekili Nafi Atuf (Kansu) Beylerden oluşan heyeti 4 Şubat günü Çankaya’da kabul etti. Heyet üyeleri Cumhurbaşkanı’na bağlılıklarını bildirirken, ondan Türk Maarif Cemiyeti’ni himayesi altına almasını istediler. Mustafa Kemal Paşa da bu gibi hayırlı teşebbüsleri himayeyi uygun bulduğunu söyleyerek kurucuları tebrik etti ve başarı dileklerini iletti. Türk Maarif Cemiyeti, 1946 yılında “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.