Gazi, Elhamra Sineması’nda kendi filmini izledi

03/12/1930

Mustafa Kemal Paşa, 3 Aralık 1930 günü Elhamra Sineması’nda, Fox Film şirketi tarafından Gazi Orman Çiftliği’nde çekilen filmi izledi. Sinemada ona, kız kardeşi Makbule Hanım (Atadan) ile İçişleri Bakanı Şükrü Bey (Kaya) eşlik etti. 11 Kasım 1930’da çekilen filmde Mustafa Kemal, ABD Büyükelçisi Joseph C. Grew ile birlikte Gazi Orman Çiftliğini’ni geziyor ve kendisine çiftliğin sorumlusu Tahsin Bey’i (Coşkan) takdim ediyordu. Ardından Tahsin Bey, çiftliğin kuruluşunu ve o güne kadar yapılanları anlatıyordu. Tahsin Bey’in anlattıklarına göre, daha önce çorak bir yer olan araziyi ormana çevirmek beş yıl almış ve bir milyon ağaç dikilmişti. Mustafa Kemal’in film münasebetiyle Amerikalılara hitaben yaptığı konuşma ise şöyleydi: Türk milletiyle Amerika milleti ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabii kaynakları hakkında bir kaç söz söylemek isterim. Türk milleti yaradılış itibariyle demokrattır... Diğer taraftan Amerika milletinin, kendi benliğini hissettiği dakikada dayanak yaptığı, yücelttiği şey de demokrasidir. Amerikalılar bu mevhibe ile seçkin bir millet olarak insanlık dünyasında kendine bir yer edindi. Büyük bir millet kurdu. İşte bu noktadandır ki Türk milleti, Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir yakınlık hisseder. Ümit ederim ki bu tespit iki millet arasında mevcut olan yakınlığı kökleştirecektir. Yalnız bu kadarla kalmayacak, belki tüm insanlığı birbirini sevmeye ve müşterek sevgiye engel olan geçmiş hurafeleri silmeye, dünyayı sulh ve huzur sahasına sokmaya vesile olacaktır.