Fransızlar anlaşmayı savaşmaya tercih etti

20/10/1921

Doğu sorunu konusunda milli menfaatleri İngiltere, Yunanistan ve İtalya ile uyuşmayan Fransa, henüz Sevr Antlaşması imzalanmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ile geçici bir mütareke yapmış, böylece Milli Hükümeti bir muhatap olarak kabul ettiğini göstermişti. Fakat Fransa, Misak-ı Milli’yi ve yeni Türk devletinin varlığını prensip olarak kabul etmekle birlikte, doğrudan TBMM Hükümeti ile bir anlaşma yapmadan önce gelişmeleri görmek istiyordu. Bu anlamda 16 Mart 1921’de Sovyet Rusya ile Ankara Hükümeti arasında Moskova Antlaşması’nın imzalanması ve Türk ordusunun 13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazanması, Güney Cephesi’nde Türkiye ile sürdürdüğü kanlı ama sonuçsuz savaşı sonlandırmak isteyen Fransız hükümetinin tereddütlerini ortadan kaldırdı. Fransız hükümeti tarafından gayriresmi olarak Ankara’ya gönderilen eski bakan Henry Franklin-Bouillon’un temaslarının da olumlu netice vermesi üzerine Fransa, İtilaf Devletleri’nden ayrılarak 20 Ekim 1921’de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması’nı imzaladı. Böylece Güney Cephesi’ndeki savaş resmen sona erdiği gibi, güney sınırı da (İskenderun-Hatay dışında) çizilmiş oldu.