Fethi Okyar öldü

07/05/1943

Atatürk’ün en yakın arkadaşlarından, Cumhuriyeti kuran öncü kadro içinde yer almış Türk asker ve siyaset adamı Ali Fethi Okyar, 7 Mayıs 1943 tarihinde öldü. Ali Fethi Bey, 1880 yılında Pirlepe’de (Makedonya) doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Harbiye Mektebi’ne girdi. 1904’te Kurmay Yüzbaşı olarak 3. Ordu emrine verildi. Başarılı bir askeri kariyeri oldu. 1912’de yapılan seçimde Manastır milletvekili olarak Mebusan Meclisi’ne girdi. 1918’de kısa bir süre dahiliye nazırlığı yaptı. Ardından, Mustafa Kemal ile birlikte Minber gazetesini çıkardı. İttihatçı gizli bir örgüte mensup olduğu iddiasıyla 1919’da tutuklanarak Malta’ya sürgüne gönderildi. 1921 yılına kadar orada kaldı. Bu tarihten sonra Ankara’ya geçerek TBMM’ye katıldı. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Meclis başkanlığına seçildi. Ilımlı ve uzlaşmacı kimliği nedeniyle 1924’te başbakanlığa atandı. Fakat kısa bir süre sonra Şeyh Said İsyanı’nın patlak vermesi üzerine bu görevi İsmet Paşa’ya devretti. 11 Mart 1925’te kendi isteğiyle Paris büyükelçiliğine tayin edildi. 1930 yılında Mustafa Kemal’in arzusuyla büyükelçilikten istifa ederek, çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. Fakat partinin kontrolsüz bir şekilde muhalefetin odağı haline gelmesi üzerine partiyi kapatarak, bu kez Londra büyükelçiliğine atandı. II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye ile İngiltere arasındaki diplomatik ve askeri yakınlaşmada önemli rol oynadı. Atatürk’ün ölümünün ardından 1939’da bir kez daha TBMM’ye girerek adalet bakanı oldu. 7 Mayıs 1943’te İstanbul’da vefat etti.