Etibank kuruldu

14/06/1935

Atatürk’ün talimatıyla “ülkemizin yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere, sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka muamelelerini yapmak” üzere 14 Haziran 1935 tarihinde Etibank kuruldu. Kuruluşun adı, bizzat Atatürk tarafından verilmişti. Etibank, devletin genel maden politikası içinde, ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, ülke ekonomisine azami katkı sağlamayı amaçlıyordu. Kuruluş, bu hedef doğrultusunda krom, ferrokrom, kolemanit, bakır, civa, boraks, alüminyum, boksit, perlit, barit, fosfat, gümüş ve kükürt gibi madenlerin çıkarılması için Türkiye’nin dört bir tarafında işletmeler kurdu. Ayrıca sülfürik asit ve sodyum perborat monohidrat üretmek üzere kimya tesisleri inşa etti. Etibank, kuruluş aşamasında kendi sorumluluk alanı içinde bulunan demir madenciliği ve demir-çelik üretimini 1955 yılında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’ne; kömür madenciliğini de 1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri’ne devretti. 2 Mart 1998 tarihinde özel sektöre devredilen Etibank, 2001 yılında faaliyetlerine son verdi. Günümüzde sadece Eti Maden İşletmeleri, Türkiye’deki bor madenlerinin işletmesini yürüten bir maden-kimya sektörü kurumu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.