Dolmabahçe Sarayı’nda öğretmenlerle birlikte

07/07/1927

Mustafa Kemal Paşa, 7 Temmuz 1927 günü Dolmabahçe Sarayı’nda Öğretmenler Birliği İstanbul Merkez Heyeti’ni kabul etti. Bu buluşma, Mustafa Kemal’in yeni Türkiye’nin yaratılmasında çok önemli bir görev biçtiği öğretmenlerle sayısız buluşmasından yalnızca biriydi. Gazi, öğretmenlerle her buluşmasında onlara sorumluluklarının önemini hatırlatıyor ve çağdaş uygarlığa ulaşma mücadelesinin en önemli cephelerinden birinin de eğitim olduğunu vurguluyordu. Mustafa Kemal, 22 Eylül 1924’te Samsun’da Öğretmenler Birliği’ni ziyaretinde, eğitim hakkında şunları söylüyordu: En önemli, en temelli nokta eğitimdir, eğitim sorunudur. Eğitimdir ki bir ulusu özgür, bağımsız, şanlı yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu tutsaklık ve yoksulluğa bırakır. Mustafa Kemal, okulların kafalara hurafeler ve korkular dolduran yerler olmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor ve milli eğitimin modern usullere uygun şekilde yapılmasını istiyordu. 7 Temmuz’da Dolmabahçe’de gerçekleşen buluşmada da öğretmenlere, toplumun her kesimiyle sıkı ilişki içinde olmalarını ve okul haricinde de ilim esasından hareketle aydınlatıcı bir rol üstlenmelerini şöyle tavsiye ediyordu: Okullardaki öğretim ve eğitim kadar, okul dışındaki neslin de sürekli olarak aydınlatılması lazımdır… Öğretmenler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.