Deniz kuvvetlerinin önemi

28/09/1915

1915 Eylül’ünde Çanakkale’de görev yapan Mustafa Kemal, çadırında hasta yatarken, kendisini ziyarete gelen Dr. Ernest Jäckh ile savaşın gidişatı ve genel savunma konularında biraz sohbet eder. Mustafa Kemal, bir ülke için güçlü bir donanmaya sahip olmanın önemini, doktora şu sözlerle açıklar: Tam manasıyla Ruslar gibi karaya tıkıldık. Ruslar çökmeye mahkûmdurlar, çünkü Boğazlar’ı kapayarak onları Karadeniz’e tıkadım. Bu suretle müttefiklerinden ayrı düşürdüm. Fakat biz de aynı sebep dolayısıyla yıkılmaya mahkûmuz. Gerçekten biz; Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu sahillerine yerleşmiş bulunuyoruz. Fakat herhangi bir okyanusa çıkmayı göze alamayız. Deniz kuvvetlerine sahip olmayan bir kara devleti olmak itibariyle biz, yarımadamızı, kara kuvvetlerini hiçbir tehdide uğramaksızın istediği sahile getirebilen deniz kuvvetlerine karşı müdafaaya asla muktedir olamayacağız.