Demiryolu Sivas’a ulaştı

25/07/1930

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, demiryolunun Sivas’a ulaşması nedeniyle 26 Temmuz 1930 günü Nafıa Vekili Recep Bey’e (Peker) bir kutlama mesajı göndererek duyduğu memnuniyeti bildirdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında “yurdu demir ağlarla örmek” milli ulaşım politikasının ana hedefi olarak benimsenmişti. Bunun iki temel nedeninden biri, savaşlar sırasında demiryollarının öneminin çok iyi anlaşılmış olması, ikincisi de milli ekonomiyi yaratmak için üretim merkezlerine ve doğal kaynaklara ulaşımın sağlanması ihtiyacıydı. Osmanlı döneminde demiryollarının büyük bölümü Batı Anadolu’yu kapsayacak şekilde inşa edilmişken, Cumhuriyetten sonra demiryollarında öncelik Ankara’nın doğusuna verilmişti. Yeni kurulan hatlar arasında, Doğu Anadolu’yu yurdun kalanına bağlayan Ankara-Kayseri-Sivas-Erzurum hattı birinci derecede öneme sahipti. Hattın resmi açılışı 30 Ağustos’ta, Başbakan İsmet Paşa’nın da katılımıyla Sivas’ta yapıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryoluna duyulan sevdayı ve yeni bir hat daha eklenmiş olmasının yarattığı coşkuyu en iyi, Sivas Numune Hastanesi doktorlarından Memduh Necdet Otaman’ın yaptığı şu konuşma yansıtıyordu: Gözümüz aydın! İşte tren geldi… Demiryolu, Cumhuriyetin çelik koludur. Artık Sivas hiçbir yere uzak değildir. Şimdi Ankara bize bir günlük yoldur… Bu demirleri toprağın pasını silmek için bu yerlere döşedik. Sarı başaklı ekinleri altına çevirmek için uç uca ekledik. Ankara-Sivas arasını on günden bir güne indiren işte bu demirlerdir. Kurak tarlalarla, kıraç ovalara bolluk ve zenginlik getiren işte bu demirlerdir… Bu demir değil, altın yoludur...