Darülfünun öğrencileri “yerli malı” mitingi yaptı

29/12/1932

I. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan 1929 Buhranı, dış ticaretteki daralma nedeniyle Türkiye’yi de olumsuz etkiledi. Çözüm olarak pek çok ülke korumacı önlemler alırken, Türk hükümeti de devletçiliği öne çıkaran iktisat politikalarını yürürlüğe koydu. Bu doğrultuda ithal mallara kısıtlamalar getirirken, gümrük vergileri yükseltildi ve halk yerli malı kullanmaya özendirildi. Bu zor dönemin kilit kelimesi “tasarruf”tu. Devlet bir yandan yeni gelir kaynakları yaratıp masrafları kısmanın çarelerini düşünürken, bir yandan da tüm yurtta yerli malı kullanma seferberliği başlattı. Bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde başlatılan kampanyaya 4 Nisan 1929 günü Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) öğrencileri de katılarak, “yerli malı” kullanmaya yemin ettiler. Tasarruf ve yerli malı kullanma konusu, sonraki dönemde de hükümet tarafından kapsamlı bir şekilde işlendi. 18 Aralık 1929’da Atatürk’ün direktifiyle Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu; aynı zamanda Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası kutlanmaya başladı. 1930’ların başında dünyadaki ekonomik durumun daha da kötüleşmesi, Türk hükümetini ek önlemler almaya yöneltti. Gazeteler de tasarruf düşüncesini her vesileyle vurgulamaya devam ettiler. Bu gelişmeler üzerine Darülfünun öğrencileri, 29 Aralık 1932’de ikinci kez “yerli malı” mitingi gerçekleştirdiler.