Çanakkale Boğazı işgal ediliyor

06/11/1918

1915-16 yıllarında Çanakkale Boğazı’nı savaşarak geçemeyen İngiliz ve Fransızlar, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yenilgiye uğraması üzerine, tek bir kurşun atmadan 6 Kasım 1918 tarihinde Çanakkale Boğazı’nı işgale başladılar. I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra 30 Ekim’de imzalanan Mondros Mütarekesi, İtilaf Devletleri’ne Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile güvenlikleri için gerekli gördükleri yerleri işgal etme yetkisi veriyordu. Bu nedenle ateşkesin imzalandığı gün itibariyle, müstahkem mevkilerdeki Türk askerlerinin sayısının azaltılmasına başlandı ve Çanakkale Boğazı girişindeki mayınlar temizlenerek işgal kuvvetlerinin güvenli bir şekilde geçebileceği hale getirildi. Ardından, bir İngiliz heyeti 6 Kasım 1918’de Çanakkale’ye gelerek teslim işlemlerine başladı. 6-12 Kasım 1918 tarihleri arasında tabyalara el konularak, Çanakkale Boğazı silahlansızlandırıldı. Geçişin güvenli hale getirilmesiyle işgal kuvvetleri 7 Kasım’da Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’a ulaştı. 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri’nin 55 parça gemiden oluşan donanması Haydarpaşa önlerinde demirledi ve böylece İstanbul’un işgal süreci başladı. Aynı gün trenle İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa’nın, Haydarpaşa’da gördüğü manzara karşısında söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözü, işte bu donanmayı hedeflemekteydi.