Büyük Taarruz’a hazırlık

20/08/1922

Ankara’da Hâkimiyeti Milliye gazetesinde 20 Ağustos 1922 günü şöyle bir haber dikkatleri çekiyordu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Ağustosun 21. Pazartesi günü öğleden sonra saat 4.00’te Çankaya’daki köşklerinde şehrimizde bulunan kordiplomatiğe bir ziyafet vereceklerdir. Ziyafette bütün elçiler ve siyasi kişiler hazır bulunacaktır. Birçok kişiye dün bu hususta davetiye gönderilmiştir. Aslında bu haber, büyük bir şaşırtmacadan ibaretti. Çünkü Mustafa Kemal Paşa, 17 Ağustos gecesi otomobille gizlice Ankara’dan Konya’ya hareket etmiş ve oradan 19 Ağustos’ta Batı Cephesi karargâhının bulunduğu Akşehir’e geçmişti. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda Mustafa Kemal, komutanlara 26 Ağustos’ta taarruz emrini vermişti. Sonraki günlerde Büyük Taarruz’a yönelik hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Orduda son hazırlıklar yapılırken, Başkomutanlık ve Batı Cephesi karargâhları muharebenin icra edileceği Kocatepe’ye nakledildi. Ve 25 Ağustos gecesi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, cepheden İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Bey’e (Orbay) şu telgrafı çekti: Ağustosun 26. günü düşmana taarruz başlayacaktır!