Bulgar generalinden Mustafa Kemal’e mektup

15/03/1922

Ekselans, 1914 yılında Yunanlılara karşı Türkiye ile Bulgaristan arasında bir askeri antlaşma yapmak üzere Sofya’ya geldiğiniz zaman, siyasi ve askeri bakımdan pek önemli olan ve o anda aramızda doğan dostluğu ümit ederim ki hatırlarsınız. O vakit bendeniz Harbiye Nazırı bulunuyordum… Size verilen vazifeleri başarı ile bitirerek İstanbul’a hareketiniz sırasında, vatanınızın gelecekteki kaderinde parlak bir yer tutmanız ümidimi de açıklamıştım. Bütün dünyanın gözlerinin Ekselanslarına yöneldiği ve bütün İslam dünyasının, pek büyük ve hayret verici olan kahramanca mücadelenizi kutladığı ve takdir ettiği bu sırada, dileklerimin gerçekleştiğini görmekle çok heyecanlıyım. Başarılarınızdan dolayı Ekselansınızı candan kutlarım ve kutsal davanızda kesin sonucu almanız, düşmanlarınızı yok etmeniz yolunda Ulu Tanrı’nın yardımcı olmasını bir defa daha dilemekteyim. Bu zafer dakikası muhakkak gelecek ve beklediğimizden daha çabuk erişecektir… Siyasi inançlarımdan dolayı, hükümetim tarafından, hakkımda yüce divan önünde takibat yapılmakta bulunulduğundan, Avusturya’da Baden şehrine sığınmak zorunda kaldım. Siyasi olayları burada izliyorum. Elde edeceğiniz başarılar sayesinde zulüm görmüş bütün milletlerin zorla alınmış haklarının geri verileceği zamanın geleceğini ümit ediyorum. Galibiyet tacıyla taçlanacak olan kahraman ordunuz, böylece yalnız vatanınıza değil, ortak düşmanlarımızın her gün artan zulümleri altında inlemekte olan bütün Doğu’ya, barış ve kurtuluş nimetlerini geri vermiş ve temin etmiş olacaktır. Samimi selamlarımı ve pek derin saygılarımı kabul buyurunuz Ekselans. General Kleman Boyaciyef