Bir Amerikalı gazetecinin Ankara izlenimleri

14/08/1921

The Christian Science Monitor gazetesinin muhabiri Amerikalı gazeteci Lawrence Shaw Moore 1921 Ağustos ortasında Ankara’ya geldiğinde, Sakarya Savaşı’na günler vardı. Moore, Mustafa Kemal Paşa cepheye hareket etmeden bir gün önce onunla görüşmeyi başarmıştı. Başkomutan, savaştan muzaffer çıkacaklarına dair inancını şöyle dile getirmişti: Biz bir ölüm kalım mücadelesine girişmiş bulunuyoruz. Ne gibi şartlar altında dövüştüğümüzü gördünüz. Biz Türkiye’nin istiklalini ve bütünlüğünü kurtarmaya çalışıyoruz. Allah’ın inayeti ve Türk milletinin yenilmez kuvveti sayesinde gayemize ulaşacağız. Amerikalı gazeteci, savaş öncesinde şehirdeki genel atmosferi de şöyle aktarıyordu: Ankara’ya geldiğim zaman gördüğüm manzara beni hayrete düşürdü. Şehirde tam bir harp havası esiyordu. Kalabalıktan, halkın mühim bir kısmı sokaklarda yatıp kalkıyordu… Mustafa Kemal’in hareketinden iki gün evvel Doğu’dan gelen kahraman Türk askerleri başkumandanın huzurunda bir geçit resmi yapmışlardı. Bu kahramanların elbiseleri yırtık pırtık, silahları derme çatma olduğu, hatta bir kısmının ayağında postal bile bulunmadığı halde, çelik gibi bir imanla resmi geçit yapıyorlardı. Bu heyecanlı manzarayı görünce hükmümü verdim: Böyle bir millet mağlup olmaz!