“Beni görmek demek, yüzümü görmek değildir”

08/08/1929

Mustafa Kemal Paşa, 9 Ağustos 1929 günü, o zaman Paris Büyükelçisi olan Fethi Bey’in (Okyar) Büyükdere’deki yalısında kendi onuruna verilen bir ziyafete katılmıştı. Cumhurbaşkanının Büyükdere’de bulunduğunu duyan halk, onu görebilmek için yalının önünde toplanmıştı. O günlerde kulaktan kulağa, Mustafa Kemal’in çok hasta olduğu ve yataktan çıkamayacak durumda bulunduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Kalabalık bir grubun yalının önünde toplandığını öğrenen Mustafa Kemal, bu söylentileri yalanlarcasına yalının balkonuna çıktı. Kendisini görmek için caddeyi dolduran halkı selamladı, sonra şöyle konuştu: Benim için zahmet ediyorsunuz, mahcup oluyorum. Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. Ankara’dan buraya gelmeden evvel işittim ki, hakkımda “Hastadır, eli ayağı tutmuyor, ölüme mahkûmdur,” demişler. İşte karşınızdayım, sıhhatteyim, elim ayağım tutuyor. Kendi gözlerinizle görüyorsunuz ki, sapasağlamım. Kuvvetim yerindedir. Siz bu akşam benim karşımda milletin bir kitlesi, bir timsalisiniz. Size hitap ederken, bütün millete sesimi işittireceğime inanıyorum. İşitiniz ve işittiriniz. Sizin menfaatiniz için sıhhatini, ömrünü vakfeden adam sıhhattedir ve sizin için çalışacaktır. O sizin için yaşıyor. Benim kuvvetim, benim size olan sevgim ve sizin bana olan sevginizdir. Bu millet, bu memleket yeni rejim üzerinde dünyanın en makul bir varlığı olacaktır. Ben bunu kendi gözlerimle görmeden ölmeyeceğim.