Balkan Ekonomik Konseyi ve Matbuat Kongresi toplandı

07/04/1938

Türkiye’nin taraf olduğu Balkan Antantı çerçevesinde oluşturulan Balkan Paktı Ekonomik Konseyi ve Balkan Matbuat Birliği Kongresi, 7 Nisan 1938 günü İstanbul Yıldız Sarayı’nda toplandı. Altıncısı yapılan Ekonomi Konseyi’nin amacı, Balkan Antantı’nın tarafları olan Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkileri koordine etmekti. 1936 yılında bizzat Atatürk’ün arzusuyla oluşturulmuş olan Balkan Matbuat Birliği ise, Balkan ülkelerindeki basın kuruluşlarının barış bilincini kazandırmada ortak hareket etmesi ve karşılıklı haber alış verişi sağlanması gibi amaçlar güdüyordu. Matbuat Birliği Kongresi’nin en ilgi çeken konuklarından biri, toplantıya Romanya’dan katılan Nikola Basarya adlı gazeteciydi. Eski bir Osmanlı vatandaşı olan Basarya, 1908-1914 arasında Meclis-i Ayan üyeliği, 1913 yılında da bir süre nafia nazırlığı yapmıştı. Atatürk’e büyük bir hayranlık duyan Basarya, eski ve yeni Türkiye arasındaki farkı meslektaşlarına şöyle anlatıyordu: Abdülhamid ve Genç Türkler Türkiye’sini gördüm, fakat hakiki Türkiye, yüzde yüz Türk olan Türkiye, şimdiki Cumhuriyet Türkiye’sidir. Asırlardan beri öz Türkler hayatlarını feda ederek Türkiye’de mağdur vaziyette bulunuyorlardı. Halbuki hiçbir fedakârlıkta bulunmayanlar sadece istifade ediyordu. Nüfus tezkerelerinde bile “Türk” kelimesine tesadüf edilmez, milliyeti kelimesi karşısında “İslam” yahud “Hıristiyan” yazardı. Bütün bu hadiselere şahit olduğum için, Atatürk’ün başardığı mucizelerin kıymetini herkesten ziyade takdir ediyorum. Atatürk, Türklerin binlerce senelik medeniyetini meydana çıkararak, yeryüzünde Türk milletine layık olduğu şanlı mevkiyi temin eden bir kahramandır.