Balkan Antantı Konseyi Ankara’da toplandı

25/02/1938

Türkiye’nin izlediği barış ve yakınlaşma politikası doğrultusunda 9 Şubat 1934 tarihinde Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında Balkan Antantı (veya Balkan Paktı) imzalanmıştı. İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar işlevini sürdürecek olan birliğin kurulmasının bir nedeni de, Nazi yayılmacılığına karşı Balkan devletleri arasında bir dayanışma ihtiyacı duyulmasıydı. Balkan Antantı Daimi Konseyi’nin altıncı toplantısı, 25 Şubat 1938 tarihinde Ankara’da başladı. Yunanistan Başbakanı Metaksas, Yugoslavya Başbakanı Stoyadinoviç ve Romanya Dışişleri Bakanı Komnen, kendilerine tahsis edilen trenle sabah erken saatlerinde Ankara’ya ulaştılar. Toplantı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Atatürk de Ankara’ya geldi. Atatürk, misafir devlet temsilcilerini Çankaya Köşkü’nde ayrı ayrı kabul etti. Akşam saatlerinde ise Hariciye Köşkü’nde, Cumhurbaşkanı Atatürk’ün de katıldığı bir ziyafet verildi. Balkan Antantı Konseyi toplantısının devam ettiği günlerde, Atatürk yabancı basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Atatürk, toplantının dağıldığı 28 Şubat günü Yunan gazetecilere şu demeci verdi: Uzun barış devreleri tarihte nadirdir. İçinde bulunduğumuz devreyi mümkün olduğu kadar uzatmak için elden gelen gayreti ve iyi niyeti sarf etmeliyiz. Milletleri idare edenler için ilk ve en müşkül vazife, şahsi gurura kapılmaktan kendilerini korumaktır. Herkesi memnun edecek bir adalete varmak güçtür. Mutlak manada bir hakkaniyet belki hiçbir zaman dünya yüzünde kurulamayacaktır. Bununla beraber bütün kuvvetlerimizi bu yüksek ideale doğru çevirmeli ve buna yaklaşmak için elden neler gelirse hepsini yapmalıyız.