Avusturyalı gazeteciyle mülakat

23/09/1923

Mustafa Kemal Paşa, Avusturya’da yayımlanan Die Presse gazetesinin muhabiri Josef Hans Lazar’a 23 Eylül 1923 günü Ankara’da bir demeç verdi. Gazi, bu röportajında Cumhuriyetin kuruluşuna dair güçlü sinyaller verirken, pürüzlerin yaşandığı Avrupa ilişkilerine de değindi. Meclis’in başkanlık odasında gerçekleştirilen röportajda Mustafa Kemal, Türkiye’nin dış ilişkileri geliştirme hedefi hakkında şunları söylüyordu: Yüzyıllardan beri düşmanlarımız, ellerinde olan tüm imkânlarla Türklere karşı kin duyguları ve aşağılama hisleri beslemeyi alışkanlık haline getirdiler. Bu beyinlerde kök salan duygu ve düşünceler, bizim yorulmadan mücadele ettiğimiz bir Batı mantalitesini oluşturuyor. Tüm değişikliklere ve olaylara rağmen halen bu duygular tamamen yok olmadı. Halen Türkleri, her türlü ilericiliğe karşı, düşman olan, entelektüel ve ahlaki gelişmeye kapalı, barbar insanlar olarak görmek istiyorlar. Bizi batmaya mahkûm bir ulus olarak gören Batı, çöküşümüzü hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Doğrudur, padişahlık döneminde hükümetler Türk halkının Avrupa ile temasını engellemek için çabaladılar. Böylece halkı baskı altında tutup, her türlü özgür düşünce beyanını engellemeleri daha kolay oluyordu. Ama biz Türk milliyetçiler çevremizi, içte ve dışta olanları açık ve net bir şekilde gözlüyoruz. Çok iyi biliyoruz ki, insanlarımızın başka uluslarla temasa geçmesi, bizim öz menfaatimizedir. Biz zaman kaybetmeden, hızlıca Avrupa ile ilişkileri geliştirmek için çalışarak elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz.