Avusturyalı besteciden bir armağan

09/12/1922

Kurtuluş Savaşı’nda elde edilen başarı sadece emperyalist dünyanın boyunduruğu altındaki toplumlar için değil, I. Dünya Savaşı’nın tüm olumsuzluklarını yaşamış ve galip devletlerin baskısını altında ezilmiş Avrupa halkları için de umut vaat eden bir ilham kaynağıydı. Viyana’dan Leopoldine König adlı genç bir müzik öğretmeninden gelen 9 Aralık 1922 tarihli aşağıdaki mektup, Avrupalıların Kurtuluş Savaşı’na duyduğu ilginin bir örneğiydi. Üstelik bu mektuba, Atatürk için yazılıp bestelenmiş bir marş da eklenmişti. Viyana, 9 Aralık 1922 Türk Milletinin Şanlı Kurtarıcısına, Bendeniz Büyük Savaş’ın dehşetlerini yaşamış bir subay kızıyım. Bütün dünyanın düşman kesildiği biz Avusturyalılar, uçurumun kenarında bulunuyoruz. Mutsuz ülkemiz daha uzun süre, iyi zamanları beklemek zorunda kalacaktır. Buna karşılık Türkiye, yeniden doğuşunun borçlu bulunduğu bir insana sahip olmak mutluluğunu elde etmiştir. Güçlü elinizle yaratılan bu şanlı kurtuluş, adaleti seven herkesi içten sevinçlere kavuşturmuştur. Bendeniz de yüksek yönetiminiz altında Türk milletinin kazandığı bu şanlı zafer hakkındaki sevinç ve duygularımı, bestelediğim marşı Ekselanslarına sunarak dile getirmek istiyorum. Ekselanslarınızın bu marşı zevkle dinlemesi benim için en büyük onurdur. Büyük bir bağlılıkla, bir imzanızın bağışlanmasını rica ederim. En içten saygılarımla, Leopoldine König Mustafa Kemal, bu mektubu 29 Aralık’ta yanıtlayarak, besteciye teşekkür ve kurtuluş temennilerini iletmiştir.