Atatürk’ün Başyaveri Cevat Abbas Gürer öldü

04/07/1943

Cevat Abbas Gürer, 1887 yılında bugün Sırbistan’da bulunan Niş kentinde doğdu. Manastır Harp Okulu’nda öğrenciyken İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. Balkan ve I. Dünya Savaşlarında bulundu. Üsteğmen rütbesiyle katıldığı Çanakkale Savaşı’nda, Mustafa Kemal’in emir subayı oldu. 1916’da yüzbaşılığa yükseldi. Mondros Mütarekesi’nden sonra Harbiye Nezareti emrine verilen Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi. Mustafa Kemal ile birlikteliği Anadolu’da da devam etti. 16 Mayıs günü Samsun’a gitmek üzere Bandırma vapuruna binenler arasında o da vardı. Erzurum ve Sivas Kongresi çalışmalarına katıldı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı için 8 Ocak 1920’de yapılan seçimlerde Bolu milletvekili seçilerek İstanbul’a gitti. Fakat İstanbul’un işgale uğrayıp Meclis-i Mebusan’ın dağılması üzerine Ankara’ya gelerek TBMM’ye katıldı. Milletvekili seçilmesi nedeniyle Erzurum’da son bulan askerlik hayatına 1920’de yeniden döndü ve yüzbaşı rütbesiyle Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Yozgat Ayaklanması’nın bastırılmasında gösterdiği çabalardan dolayı kendisine İstiklal Madalyası verildi. Rütbesi 1923’te binbaşılığa yükseltildi. 1924’te kurulan İş Bankası’nın kurucuları ve hisse sahipleri arasında o da vardı. Yine Atatürk’ün işaretiyle 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluşunu gerçekleştirdi ve bir yıl süreyle cemiyetin başkanlığını üstlendi. Cevat Abbas Gürer, 1941 yılına kadar milletvekilliği yaptı. Mustafa Kemal Paşa’yla ilgili hatıralarını, Ebedi Şef Kurtarıcı Atatürk’ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak (1939) adlı kitapta topladı. 1943 yılında Yalova’da öldü.