Atatürk soyadına yasak

17/12/1934

Soyadı Kanunu’ndan sonra İsmet Paşa ve arkadaşları tarafından TBMM’ye Mustafa Kemal Paşa’ya Atatürk soyadı verilmesine dair bir teklif sunulmuş, bu teklif 24 Kasım 1934’te alkışlar arasında kabul edilmişti. Bundan iki gün sonra kabul edilen bir başka yasayla da, Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırılmasına dair kanun kabul edilmişti. Bu kanundan sonra Mustafa Kemal, çok sevdiği Paşa ve Gazi unvanlarını terk ederek, sadece Atatürk soyadını kullanmaya başlamıştı. Fakat bu gelişmelerin hemen sonrasında, hiç hatıra gelmeyen bir eksikliğin farkına varıldı. Kanunda, Atatürk soyadının başkaları tarafından da alınmasını engelleyen bir hüküm bulunmuyordu. Bunun üzerine 17 Aralık 1934’te, “Türkiye Cumhurbaşkanına verilen Atatürk soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair kanun” kabul edildi. Bu yasak nedeniyle, Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım da “Atadan” soyadını aldı.