Atatürk ilk ağır komasına girdi

16/10/1938

Atatürk’ün ilk hastalık belirtileri 1938 yılı başlarında ortaya çıkmış ve “siroz başlangıcı” teşhisi konulmuştu. Kendisine doktorların kesin istirahat tavsiyesinde bulunmasına rağmen yoğun programına devam eden Atatürk yeniden rahatsızlanınca, Fransa’dan Prof. Dr. Fiessinger davet edilmiş ve sağlık durumuna ilişkin ilk resmi bildiri 30 Mart’ta yayımlanmıştı. Ne var ki uygulanan tedaviler bir işe yaramıyor, Atatürk’ün rahatsızlığı gün geçtikçe artıyordu. Kesin istirahat tavsiye edilmesine rağmen, Hatay meselesi nedeniyle 20-25 Mayıs tarihleri arasında Mersin ve Adana’ya yaptığı yolculuk, onu fazlasıyla yormuştu. Atatürk yeniden İstanbul’a döndüğünde hastalığı çok daha ilerlemişti. Bu sırada Savarona yatı İstanbul’a ulaşmış ve deniz havasının iyi geleceği düşüncesiyle Atatürk yata taşınmıştı. Fakat bundan kısa bir süre sonra sağlık durumunun daha da bozulması üzerine Atatürk, 24 Temmuz gecesi daimi olarak Dolmabahçe Sarayı’na taşınmıştı. Hastalığın bundan sonraki seyri çok hızlı ilerledi. 7 Eylül’de karnında toplanan su, ponksiyon yapılarak dışarı alındı. Bu işlem 22 Eylül’de tekrarlandı. Artık sürekli gözetim altında tutuluyor ve zorunlu olmadıkça yataktan kalkmasına izin verilmiyordu. Atatürk, 16 Ekim akşamı ilk ağır komasına girdi ve bu durum 19 Ekim’e kadar devam etti. İlerleyen günlerde de sağlık durumu giderek bozulmaya devam etti.