Atatürk, çiftliklerini Hazine’ye bağışladı

11/06/1937

Atatürk, 11 Haziran 1937 tarihinde Başbakanlık’a çektiği bir telgrafla, tasarrufunda bulunan çiftlikleri Hazine’ye bağışladığını bildirdi. Atatürk’ün gönderdiği mesaj şu şekildeydi: Malum olunduğu üzere, ziraat ve zirai iktisat sahasında fenni ve pratik tecrübeler yapmak maksadıyla, muhtelif zamanlarda, memleketin muhtelif mıntıkalarında birçok çiftlikler tesis etmiştim. 13 sene devam eden çetin çalışmaları esnasında faaliyetlerini (…) genişleten bu müesseseler (…) bugün her bakımdan verimli, olgun ve çok kıymetli birer varlık haline gelmişlerdir… Bu müesseselerin, tarım yöntemlerini geliştirme, üretimi artırma ve köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin iyi bir şekilde seçilmesi ve gelişmesine çok uygun birer örnek ve dayanak olacağına inanıyorum. Ve bu kanaatle, tasarrufum altındaki bu çiftlikleri bütün tesisleri, hayvanları ve demirbaşlarıyla beraber Hazine’ye hediye ediyorum. Atatürk’ün bağışladığı toplam 154.729 dönümlük bir alanı kapsayan çiftlikler şunlardı: Ankara’da Gazi Orman Çiftliği, Yalova’da Millet ve Baltacı Çiftlikleri, Silifke’de Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, Dörtyol’da portakal bahçesi ile Karabasamak Çiftliği, Tarsus’ta Pıloğlu Çiftliği. Başbakan İsmet İnönü, Atatürk’ün bu örnek davranışı nedeniyle kendisine bir teşekkür telgrafı çekti. Atatürk, İnönü’nün mesajını şöyle yanıtladı: Söz konusu olan hediye, yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymete sahip değildir. Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Atatürk, aynı şekilde, TBMM’nin samimi hislerini ve teşekkürlerini ileten telgrafına da şu karşılığı verdi: Yapılan, bir vazifedir!