Atatürk, Bursa Merinos Fabrikası’nı açtı

02/02/1938

1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı kapsamında, ana sektörlerde faaliyet göstermek üzere 20 yeni fabrika kurulması öngörülmüştü. Tekstil alanındaki en büyük yatırımlardan biri de, Bursa’da kurulacak olan Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası’ydı. Fabrikanın temeli 28 Kasım 1935 günü Başbakan İsmet İnönü ve İktisat Vekili Celal Bayar tarafından atıldı. Tesis, 26 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 2 Şubat 1938’de hizmete girdi. Fabrikanın açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Fabrikaya “merinos” adı bizzat Atatürk tarafından verilmişti. Atatürk, İktisat Vekili Celal Bayar’a bu ismi niçin seçtiğini şöyle açıklamıştı: Güneş dili araştırmalarına göre, merinos Öztürkçe bir kelimedir ve ince, uzunca yün anlamına gelir. İspanya’ya giden İber Türkleriyle oraya intikal etmiş ve o Türklerle oraya giden koyunlar ve yünleri bu isimle anılmışlardır. Bu nedenle merinos, bu fabrika için pek uygun bir isimdir. Atatürk, tesisin açılışı nedeniyle şeref defterine şu notu yazmıştı: Sümerbank Merinos Fabrikası, çok kıymetli bir eser olarak milli sevinci artıracaktır. Bu eser yurdun, hususiyle Bursa bölgesinin sanayi gelişimine ve büyük milli ihtiyacın giderilmesine yardım edecektir. Merinos Fabrikası, Türkiye’nin ilk kamgarn yün üretim tesisi olarak önceleri sadece iplik üretirken, 1944’te dokuma, 1946’da da apre tesislerinin ilavesiyle Ortadoğu’nun en büyük entegre tesisi haline geldi. Faaliyet gösterdiği sektörün ve Bursa şehrinin gelişmesine önemli katkı sağlayan kurum, 2004 yılında özelleştirildikten sonra kapandı.