Ankara’da yeni bir meclis kurulması için ilk adım

19/03/1920

16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un işgal edilmesinden sonra Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye Başkanı sıfatıyla derhal harekete geçmiş ve bir dizi acil önlemler almaya başlamıştı. Ona göre atılması gereken en önemli adımlardan biri de, 18 Mart günü İstanbul’da son toplantısını yaparak çalışmalarını sonlandıran Meclis-i Mebusan’ın yerine Ankara’da yeni bir meclis toplamaktı. Bu doğrultuda 19 Mart 1920 tarihinde kolordu komutanlarına, valiliklere ve bağımsız sancaklara, “Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal” imzasıyla bir bildiri gönderildi. Memleket işlerini idare etmek ve denetlemek üzere, Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını bildiren ve buna ilişkin seçim hükümlerini açıklayan bildiri, şu açıklamayla başlıyordu: İtilaf Devletleri tarafından devlet merkezinin bile resmen işgali, devletin yasama, yargı ve yürütmeden ibaret olan milli güçlerini işlemez duruma sokmuş ve bu durum karşısında görev yapmaya imkân bulamadığını hükümete resmen bildirerek Meclis-i Mebusan dağılmıştır. Şu halde devlet merkezinin korunmasını, milletin bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamak üzere, millet tarafından olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin, Ankara’da toplantıya çağrılması ve dağılmış olan milletvekillerinden Ankara’ya gelebileceklerin de bu meclise katılmaları zaruri görülmüştür. Bu bakımdan verilen talimat gereğince seçimlerin yapılması, yüksek ve derin vatanseverlik anlayışından beklenir.