Ankara’da İnkılap Resim Sergisi açıldı

02/11/1933

1932 yılında kurulan Halkevleri, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin devrimi kökleştirme ve yaygınlaştırma çabaları açısından önemli bir yere sahipti. Cumhuriyet yönetiminin dünya görüşünü aydınlar ve mahalli önderler aracılığıyla halka götürmek, yaygınlaştırmak ve toplumun kültür yapısını canlandırmak amacıyla kurulan Halkevleri, tam bağımsızlık ve çağdaş uygarlık seviyesine çıkma ülküsü doğrultusunda verilen uğraşın önemli bir aracıydı. Dokuz ana alanda faaliyet gösteren Halkevlerinde Güzel Sanatlar Şubesi’ne özellikle önem veriliyordu. Bu şubede müzik, resim, heykel, mimarlık ve süsleme gibi alanlarda kurslar düzenleniyor, genç yeteneklere çalışma ve eserlerini sergileme fırsatı sunuluyordu. Ressam Refik Bey’in (Epikman) yönetimindeki Ankara Halkevi Ar (Güzel Sanatlar) Şubesi, özellikle sergiler açma konusunda çok aktifti. Sanatçılar eserlerini Halkevi’nde serbestçe sergileyebildiği gibi, Güzel Sanatlar Komitesi tarafından da zaman zaman özel sergiler düzenleniyordu. Dr. Reşit Galip’in önerisiyle, Cumhuriyetin 10. yıldönümü dolayısıyla 2 Kasım 1933’te ilki açılan İnkılap Resim Sergisi de bu özel etkinliklerden biriydi. Mustafa Kemal Paşa’nın da ziyaret ettiği sergide, 10 yıl içinde üretilen devrim konulu yapıtlar bir araya getirilmişti. Halil (Dikmen), Arif Bedii (Kaptan), Eşref (Üren), Refik (Epikman), Mahmut (Cûda), İbrahim (Çallı), Hamit (Görele), Şeref (Akdik), Cemal (Tollu), Turgut (Zaim) ve Hikmet (Onat), sergiye resim veren sanatçıların bazılarıydı. Atatürk’ün sergiyi gezerken önünde uzun uzun durduktan sonra yanındakilere, “Bu resmi çok beğendim. Bunu aldınız mı?” diye sorduğu resim ise, Şeref Bey’in (Akdik) “Millet Mektebi” adlı tablosuydu.