Ankara’da ilk senfonik konser

11/03/1924

Osmanlı döneminde Batı müziğinin başkenti İstanbul, icra yeri de saraydı. II. Mahmud döneminde Muzıka-yı Hümayun adıyla kurulan askeri bandonun zaman içinde bir saray orkestrasına dönüşmesi, toplumun sadece küçük bir kesimine Batı müziğiyle tanışma fırsatı vermişti. Orkestra, saray dışında halka yönelik konserlere ilk kez 1917 yılında başladı. Haftalık olarak düzenlenen halk konserleri, Tepebaşı’ndaki Union Française salonunda veriliyordu. Kurtuluş Savaşı yıllarında orkestra, padişaha bağlı bir kurum olarak varlığını sürdürdü; fakat 1922’de saltanatın kaldırılması üzerine halifeye bağlanarak Makam-ı Hilafet Muzıkası adını aldı. 3 Mart 1924 tarihinde hilafet kurumunun kaldırılması ise, orkestra için yeni bir belirsizliğe yol açtı. Bu gelişmelerin hemen ardından orkestra, 11 Mart 1924 günü Ankara’da Millet Meclisi’nin karşısındaki Milli Sinema binasında, Latife Hanım’ın himayesinde düzenlenen bir baloda sahne aldı. Şef Zeki Bey’in bestelediği İstiklal Marşı’nın da ilk kez seslendirildiği konser büyük ilgi gördü. Bu, aynı zamanda, Türkiye’nin yeni başkentinde verilen ilk senfonik müzik konseriydi. Makam-ı Hilafet Muzıkası, 27 Nisan 1924 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Ankara’ya taşınarak Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti adını aldı. Orkestranın bünyesinde “Bando” ve “İncesaz” olarak iki takım bulunuyordu. Zeki Bey’in şefliğini yaptığı Riyaset-i Cumhur Orkestrası, sonraki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na dönüşerek Klasik Batı Müziği’nin Türkiye’deki gelişiminde önemli bir rol oynadı. Ayrıca orkestra üyelerinin bir bölümü, Ankara’da kurulan Musiki Muallim Mektebi’nin de ilk öğretmenleri oldular.