Ankara’da Hukuk Mektebi açıldı

05/11/1925

Bugünkü Ankara Hukuk Fakültesi’nin temelini teşkil eden Ankara Adliye Hukuk Mektebi, 5 Kasım 1925 tarihinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından açıldı. Bir hukuk mektebinin açılması yönündeki girişimler daha Kurtuluş Savaşı sürerken başlamış, Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemal Bey tarafından TBMM’ye bu yönde bir kanun teklifi de verilmişti. Bu ihtiyaç, Mustafa Kemal’in 1922 yılında Meclis’in yeni yasama yılının açılışı vesilesiyle yaptığı konuşmada da vurgulanmıştı. Okulun 5 Kasım 1925 tarihindeki açılış töreninde konuşan Mustafa Kemal, Cumhuriyetin yeni hukukçulara olan ihtiyacını, inkılabın hedefleriyle bağlantılı olarak şöyle ele alıyordu: Yıllardan beri süren Türk inkılabı, varlığını ve zihniyetini toplumsal yaşamın temeli olan yeni hukuk esaslarında saptamak ve güçlendirmek çaresine inanmıştır... Şimdi, ortaya çıkan bu büyük eserin anlayışını, gereksinmelerini tatmin edecek yeni hukuk esaslarını ve yeni hukukçuları var etmek için girişimde bulunma zamanı gelmiştir. Zannediyorum ki Ankara Hukuk Mektebi ile Cumhuriyet hukukunu yalnız dış görünüş ve kelime anlamı biçiminde değil, fakat bilinçsel ve anlamsal niteliği ile, yasalarıyla ve hukukçularıyla açıklayacak ve savunacak tedbirleri almaya girişmiş bulunuyoruz. Atatürk’ün “hukuk devriminin başlangıcı” olarak gördüğü 301 öğrencili Ankara Adliye Hukuk Mektebi, aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumuydu. Büyük zorluklar ve yokluklar içinde açıldığında, okulun henüz bir binası yoktu ve dersler, oturum olmadığı zamanlarda Meclis binasında yapılıyordu. Hukuk Mektebi, 1927 yılında “Ankara Hukuk Fakültesi” adını almış ve bir bakıma Ankara Üniversitesi’nin de temelini oluşturmuştur.