Ankara resmen Türkiye’nin başkenti oldu

13/10/1923

9 Ekim 1923 tarihinde İsmet Paşa’nın, Türkiye’nin başkentinin Ankara olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği teklif, milletvekillerinin çoğunluğu tarafından da desteklendi ve tek maddelik kanun 13 Ekim 1923 günü TBMM’de kabul edildi. Atatürk, bu konudaki gelişmeleri Nutuk’ta şöyle anlatır: Yabancı işgalinden tamamen kurtulan Türkiye’nin toprak bütünlüğü fiili olarak sağlanmıştı. Artık yeni Türkiye Devleti’nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler, Yeni Türkiye’nin başkentini Anadolu’da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde, coğrafi durum ve askeri strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek, içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son vermek şarttı... Bu arada İstanbul’un yeni milletvekillerinden bazıları, Refet Paşa başta olmak üzere, İstanbul’un hükümet merkezi olarak kalması gereğini bazı örneklere dayanarak ispat etmeye çalışıyorlar, (...) İstanbul’un “payitaht” olması lazımdır ve mutlaka olacaktır, diyorlardı... Bundan dolayı, bu konuda zaten kesinleşmiş bulunan kararımızı resmen ve kanuni yoldan ilan ettirerek, “payitaht” sözünün de yeni Türkiye Devleti’nde kullanılmasına gerek kalmadığını göstermek lazım geldi. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 9 Ekim 1923 tarihli tek maddelik bir kanun tasarısını Meclis’e teklif etti. Altında daha on dört kadar zatın imzası bulunan bu kanun teklifi, 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüşme ve tartışmalardan sonra çok büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Kabul edilen kanun maddesi şudur: ‘Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara şehridir.”