Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu

30/06/1921

30 Haziran 1921 tarihinde Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla, Milli Mücadele sırasında savaşa katılanların çocuklarına bakmak amacıyla Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, 1 Ekim 1921’de çalışmalarına resmen başladı. Osmanlı Devleti’nde Himaye-i Etfal Cemiyeti ulusal düzeyde ilk olarak 1917 yılında İstanbul’da kurulmuştu. Cemiyet öncelikle, I. Dünya Savaşı sırasında cephede savaşanların çocukları ile göç etmek zorunda kalan kimsesiz ve yoksul çocuklar için İstanbul’da bir misafirhane kurmuştu. Cemiyet yöneticileri yıllar içinde faaliyetlerini geliştirerek, cemiyetin uluslararası düzeyde de tanınmasını sağlamıştı. İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin faaliyetleri devam ederken, derneğin kurucularının bir kısmı Milli Mücadele’ye katılmak için Ankara’ya geçmişti. Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti, bu kişilerin öncülüğünde, 30 Haziran 1921 günü Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin bir odasında kuruldu. Mustafa Kemal Paşa da, 1 Ağustos 1921 günü, Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti Reisliği’ne gönderdiği bir yazıyla, cemiyetin koruyuculuğunu kabul etti. Bu tarihten sonra TBMM tarafından desteklenen ve düzenli gelir kaynaklarına kavuşması için bazı ayrıcalıklar tanınan cemiyet, savaş yüzünden kimsesiz kalan çocukların bakım ve eğitimini üstlendi. Kurtuluş Savaşı boyunca hem İstanbul, hem de Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetleri iki ayrı yapı olarak faaliyetlerini sürdürdü. Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesi ile İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti, son genel kurulunu 1923 yılında gerçekleştirerek tarihe karıştı. Cemiyet, 1935 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu adını aldı.