Ankara Etnoğrafya Müzesi’nin temeli atıldı

25/09/1925

Türk Milli karakterini, tarihini ve kültürünü yansıtmak üzere kurulması planlanan Ankara Etnoğrafya Müzesi’nin temeli 25 Eylül 1925 günü atıldı. Macar Türkoloğu Prof. J. Meszaroş’un önerisi ve Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla bir “Milli Müze” kurmak üzere inşasına başlanan yapı, Cumhuriyet döneminin planlanarak yapılan ilk müze binasıydı. Müzenin inşası için seçilen yer, Ankara’nın Hacettepe semtinde, Namazgâh Tepe adıyla bilinen yerdi. Müze binasının tasarımı için, Birinci Ulusal Mimarlık akımının önemli mimarlarından Arif Hikmet Bey (Koyunoğlu) davet edilmiş, o da eski Türk mimarisinden aldığı ilhamla, projesini on beş gün içerisinde tamamlayıp teslim etmişti. Temel taşı İsmet Paşa tarafından konulan müzenin inşası 1926 yılında tamamlandı. Ardından, İstanbul Müzeleri Müdürü Halil Ethem Bey başkanlığında kurulan komisyon tarafından satın alınan eşyalar İstanbul’dan Ankara’ya getirilerek, Prof. Meszaroş’un hazırladığı rapor doğrultusunda yerleştirildi. Yapımı tamamlanan müzeye 1 Haziran 1927 tarihinde, eski kültür müdürü Hamit Zübeyr Koşay yönetici olarak atandı. Aynı yıl, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müzenin önünde Atatürk’ün at üzerinde büyük bir bronz heykeli yaptırıldı. İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’ya yaptırılan heykel, 4 Kasım 1927’de açıldı. Ankara Etnoğrafya Müzesi, 18 Temmuz 1930 günü kapılarını halka açtı. 1938 yılına kadar müze olarak işlev gören yapı, Atatürk’ün vefatı üzerine geçici bir kabir olarak yeniden düzenlendi ve Ulu Önder’in naaşı 1953’te Anıtkabir’e taşınıncaya kadar burada kaldı. Bu kısım halen, Atatürk’ün anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunmaktadır.