Amerikalı bir kadının duası

22/10/1934

Atatürk’ün aldığı mektuplar arasında şüphesiz en ilginçlerinden biri 1934 yılında, Connecticut eyaletinin başkenti Hartford’da yaşayan Anna M. Perry adında yaşlı bir Amerikalı kadının yazdığı mektuptu. Perry, sadece gazete haberlerinden tanıyıp takip ettiği Mustafa Kemal Paşa için sık sık dua etiğini söylüyor ve onun başarılarının devamını diliyordu: 22 Ekim 1934 Türkiye Cumhurreisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Birleşik Devletler’den ihtiyar bir kadının bir devlet başkanına mektup yazması münasebetsizlik sayılırsa, önce yüce şahsınızdan özür dilerim. Şu dünyada birkaç yıllık ömrüm kaldığından dolayı, duyduğum alaka ve şükranı ifade etmek istiyorum. Büyük harbin sonlarına doğru Türkiye’nin parçalanmakta olduğu yıllarda, resimli bir mecmuada sizin ve Jön Türklerden birkaç kişinin fotoğraflarını gördüm. Enver ve Talat’ı evvelce de görmüştüm. Fakat sizin simanız yeniydi. Onun tesiri altında kaldım. Onda bir başkalık vardı. Onda, kudret sahibi, disiplinli bir karakter müşahede ettim. Ve o bana Püriten ecdadımı hatırlattı. Vatanımın tarihindeki Washington ve Lincoln gibi, sizin de bir buhran anında bir millete önder olacağınızı hissettim. Bunun husul bulması için dua ettim. Ve milli fırkanın doğuşu, Yunanlıların kovulması, Meclis’in teşkili ve bunları takip eden birçok reformlar için duaya devam ettim. Resminiz masamın yanında. Bugün kilisemde, başımı eğmiş bir vaziyette, sizin için yeniden dua ettim. Yaşım doksana yakın olduğundan, belki de Türkiye’de daha fazla inkılaplar görecek kadar yaşayamayacağım. Fakat Tanrı’ya, size vermiş olduğu akıl, kudret ve çok büyük mesuliyeti yüklenmek hususundaki cesaretten dolayı müteşekkirim. Dilerim Tanrı’dan göreceğiniz mükâfat da o nisbette büyük olsun.