“Allah yolunuzu açık, kılıcınızı keskin etsin”

29/07/1921

İttihat ve Terakki Partisi’nin liderlerinden Cemal Paşa, I. Dünya Savaşı’nın mağlubiyetle sonuçlanması üzerine İstanbul’dan ayrılmış ve önce Almanya’ya, oradan da İsviçre ve Rusya’ya gitmişti. Enver Paşa ve bir grup İttihatçıyla birlikte, Asya’daki Türkleri antiemperyalist ve Turancı amaçlar etrafında birleştirmeye yönelik faaliyetlere girişen Cemal Paşa, ayrıca askeri danışmanlık yapmak için Afganistan’a da gitmişti. Cemal Paşa, 29 Temmuz 1921 tarihinde Kabil’den Mustafa Kemal’e gönderdiği mektupta, buradaki çalışmalarının amacını, “Başımıza son Yunan belasını çıkarmış olan İngilizlerin başına bir Hindistan belası açmak ve bu sayede belki bütün dünyaya biraz rahat nefes aldıracak büyük bir hadisenin sebebi olmak” şeklinde açıklıyordu. Cemal Paşa, Anadolu’daki bağımsızlık hareketinin başarısı için de Mustafa Kemal’e şöyle sesleniyordu: Ben size bu mektubu yazdığım sıralarda, siz kimbilir hangi dağ tepesindeki çadırınızda, masanızın üzerine açtığınız haritalarınızın üzerinde, savaş hatlarından gelen raporların tetkiki ile muhtelif kollara yazılacak tariflerin içeriği ile ne hararetle meşgulsünüzdür? İlahi bir nurun kalbinizde doğurduğu ışıkla, milletin ruhundaki yiğitlik abidesini aydınlattınız. Şimdi bütün zindeliği ile ayağa kalkmış milletin başına geçtiniz. Dünyaya harikalar gösteriyorsunuz. Allah yolunuzu açık, kılıcınızı keskin etsin. Benden sizlere, maiyetinizde Türklüğün, Müslümanlığın hayrı için can veren kahramanlara kardeşçe binlerce selamlar ve hürmetler…