Adını Mustafa Kemal’in verdiği bir harekât

13/04/1909

1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baskısıyla II. Meşrutiyet ilan edilmiş ve Mebusan Meclisi yeniden açılmıştı. Ancak bu hareket halk desteğine sahip olmadığından, Meşrutiyet’in ilanından sonra siyasi istikrarsızlık baş gösterdi. Meşrutiyete karşı olanlar, 13 Nisan 1909 günü (Rumi takvime göre 31 Mart) İstanbul’da bir isyan başlattılar. Yenileşme ve ilerlemeye karşı yapılan bu isyan kısa sürede büyüdü. Mebuslar Meclisi basıldı, Meşrutiyet yanlılarından öldürülenler oldu. Olay İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkezi olan Selanik’te duyulunca, Hareket Ordusu adı verilen bir kuvvet oluşturularak isyanı bastırmak üzere İstanbul’a gönderdi. Ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa, kurmay başkanı ise o sırada kolağası (kıdemli yüzbaşı) rütbesindeki Mustafa Kemal’di. İsyan kısa sürede bastırılırken, suçlular yargılanarak cezalandırıldı. Ayaklanmada rolü olduğu düşünülen II. Abdülhamit tahttan indirilerek V. Mehmed Reşad padişah ilan edildi. Bu kuvvete “Hareket Ordusu” adını veren kişi Mustafa Kemal’di. Mustafa Kemal, çok sonra Vakit gazetesinde yayımlanan bir demecinde, bu ismi nasıl verdiğini şöyle anlatır: [Harekât sebebiyle] İstanbul’a hitaben bir beyanname yazmak lazım geldi. Bunu ben yazdım. Sonra sefirlere hitaben ikinci bir beyanname yazdık. Buna ne imza konulması münasip olduğunu düşündük… Hareket halinde bulunan kuvvetlerin vaziyetini göstermek için “Hürriyet Ordusu Operasyon Kuvvetleri” denildi. Ben, operasyon kelimesinin Türkçeye tercümesini düşünerek, “Hareket Ordusu” tabirini kullandım.