“400 milyon insana yol gösteren bir ışık”

06/03/1933

Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. yılında, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Herald’da Atatürk’ün devrimlerini öven bir makale yayımlandı. Daha önce Osmanlı ordusunda yüzbaşı olarak görev yapmış K.K. Ardaschir adlı eski bir askerin kaleme aldığı yazı, “Avrupa’nın Hasta Adamı”nın yeniden doğuşunu bütün dünya için örnek alınacak bir olay olarak nitelendiriyordu: Geçen on senenin tarihi, misli görülmemiş cesaret, kudret ve iradede olaylarla doludur. Daima ileri gitmek, hırsları bir kenara bırakmak ve nefis terbiyesi, bu inkılapların esası olmuştur. On sene gibi kısa bir zaman içinde köhne, titreyerek yürüyen, cılız bir saltanat idaresi yerine, cevval, modern, demokrat bir devlet kurulmuştur. Eskiden hasta denilen adam, bugün Avrupa ailesinin en güçlü, en zinde bir ferdi sırasına geçmiştir. Batı memleketleri buhrandan buhrana sürüklenip giderken, Türkler her an artan bir kudret ve kuvvetle ilerlemektedirler… Türkiye bugün medeni milletler arasında layık olduğu mevkiyi elde etmiştir. Milletler Cemiyeti’ne girmekle samimiyet ve iyi niyetini göstermiş, esas siyasetinin cihanda sulh ve selametten başka bir şey olmadığını ispat etmiştir. Türkiye’nin Batılılaşması, insanlık için büyük neticeler doğuracak bir inkılaptır… Mustafa Kemal’in yaptığı bu muazzam inkılap, mavi gözlü, altın saçlı Arnavutlardan ve Ukraynalılardan başlayarak Nijer Nehri sahillerinde yaşayan zencilere ve Çin Seddi içindeki sarı insanlara kadar 400 milyonluk bir insan kitlesinin her tabakasında, dünya ölçüsünde bir mana ve tesire haizdir…